Här på bloggen kan du läsa om smått som stort som rör Pingstkyrkan Uddevalla.
Inläggen visas i den ordning som de publicerats.

Här kan du lämna förslag till inlägg till bloggen,,,

RSS länk till RSS-läsare:
www.uddevalla.pingst.se/bloggen?format=feed&type=rss

Ekumenisk bönevecka 18 - 25 januari

Ekumeniska böneveckan, den 18 – 25 januari, är en vecka då vi kyrkor tillsammans ber för vår stad och vår kommun. Lördagen den 20 januari hålls en bönedag i Pingstkyrkan. Då gästas vi av Rune Andersson, bibellärare och missionär, samt Göran Undevall, pastor. Dessa båda är även engagerade i ”Bönetåget”.

Böneveckan arrangeras av kyrkorna i Uddevalla tillsammans med Uddevalla bönenätverk.

Läs mer om Bönetåget och Uddevalla bönenätverk här nedan. Programmet för hela veckan kan du se här.

Bönetåget

Bönetåget är som initiativ ett folkligt böneupprop, en gräsrotsrörelse, som startade 2005. Utifrån en nöd för den andliga och sociala situationen föddes en längtan om att dra ett bönetåg genom vårt land, att många människor ska börja be för Sverige utifrån visionen ”Ett förvandlat folk – ett förvandlat land”.

Du kan läsa mer om Bönetåget på www.bonetaget.se

 

Böneveckan

Ekumeniska böneveckan är en internationellt årlig verksamhet som har pågått den18 - 25 jan under många år. Nedan finns en länk till Sveriges kristna råds hemsida om böneveckan. Där kan du läsa mer om böneveckan och även historiken bakom.

https://www.skr.org/verksamheter/verksamhetsomraden/boneveckan/

 

Uddevalla bönenätverk

Uddevalla bönenätverk, tidigare "Bönens hus", har funnits i Uddevalla sedan slutet på 90-talet och drogs igång av några pastorer/präster bland andra Stig Walldin & Håkan Gniste. Verksamheten ebbade ut och upphörde under en period men återupptogs sommaren 2015 på ett tilltal från Herren. 

Bönesamlingarna är varje andra söndag i månaden klockan 19.00 - ca 20.00 på Saronhuset och är öppna för ALLA som vill vara med och be för staden/kommunen. Man behöver inte ha någon speciell "förebedjarkallelse". Bönenätverket leds av Martin Åberg, präst i Svenska kyrkan, Helena Karlsson, Pingstkyrkan, Ellen Beran, Svenska kyrkan och Sven Jakobsson, Fristaden. Vi har som stöd Stig Walldin och Håkan Gniste.

 

Vi ser med stor förväntan fram emot årets bönevecka! Du är välkommen att bli en del av den!

 

Uddevalla bönenätverk