Här på bloggen kan du läsa om smått som stort som rör Pingstkyrkan Uddevalla.
Inläggen visas i den ordning som de publicerats.

Här kan du lämna förslag till inlägg till bloggen,,,

RSS länk till RSS-läsare:
www.uddevalla.pingst.se/bloggen?format=feed&type=rss

Nytt år - nya möjligheter!

”Låt oss lägga av allt som tynger, särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss…” (Hebr 12:1)
 
Nytt år - nya möjligheter! Ibland är det skönt att göra bokslut, att få lägga det gamla bakom sig och sträcka sig in i något nytt eftersom det som ligger bakom kan tynga och hålla oss tillbaka. Bibeln uppmanar oss att lägga av allt som tynger.
Det är därför också min uppmaning till dig och mig; lägg ner sådant som hindrar dig från att löpa det lopp Gud har tänkt för dig. Lägg av bekymmer, grämelse och ånger. Lägg av felaktigt inflytande över ditt liv. Lägg av dåliga vanor och masker du bär på. Saker som har hänt som du kanske inte förstår, lägg av dem. Och framför allt: lägg av dig synd. Gå in i 2018 fri och med förväntan på vad Gud ska göra. Jag längtar efter att Gud ska komma på ett helt nytt sätt detta år och överraska oss med sin härlighet. 2018 - ett nådens år, kom och var med!
 
Dan Blessed, pastor och föreståndare