Hur leds församlingen?

Det finns många olika modeller i Bibeln för hur en församling kan ledas. Pingstkyrkan har valt följande modell: Inriktning, värderingar och det yttersta ansvaret för kyrkan sköts av Församlingsledningen med Pastorsteamet i spetsen. Församlingsledningen består av representanter från Äldste, Verksamhetsledare och Styrelse. Äldste leder bön och omsorg i församlingen samt vakar över läran.

Verksamhetsledarna ansvarar för våra olika löpande aktiviteter och Styrelsen bär det juridiska och formella ansvaret i vår förening, tillsammans med årsmötet. De arbetar med ekonomin och praktiskt stödjande funktioner till hela församlingens verksamhet. Hela teamet leds av vår föreståndare och vi är knytna till externa relationer med ex Pingst och andra församlingar. Ytterst sett vill vi tro att Gud leder sin församling och vakar över sina barn...