Uppdrag & inriktning

En utrustande församling

Vi vill vara en Jesuscentrerad och Andefylld församling som utrustar lärjungar till tjänst. Vi vill predika Ordet, utmana till efterföljelse och ge de förutsättningar som behövs för att varje medlem ska kunna utföra sitt uppdrag. Vi vill se människor möta Gud, växa och komma i funktion. Vi vill se nya ledare växa fram och ta ansvar i vårt gemensamma uppdrag.Praktisk kärlek


Vi tror att vår församlings uppdrag är ett socialt engagemang i samhället. Bibeln lyfter främlingen, änkan, den faderlöse och den fattige. Det vill vi också göra och det har vi historiskt sett gjort som kyrka. Vi vill förbättra livssituationen för människor och älska både i ord och handling. Med stort hjärta och hårt arbete vill vi vara med och förvandla den här staden genom omsorg i vardagen och i social verksamhet.Tillväxt


Vårt andra uppdrag är att verka för församlingsbyggen och mission, främst i norra Bohuslän. Det finns i vårt DNA. Det borde vara en mänsklig rättighet att ha en levande församling inom räckhåll och det vill vi arbeta för. Genom pionjärarbeten och stöd till andra, vill vi sprida evangeliet i Bohuslän och på andra platser på jorden dit Gud leder oss.