Värderingar

GUDSMÖTEN

Vi tror att återkommande Gudsmöten är avgörande för att formas till Hans avbild. Där i Skaparens närhet ändras prioriteringar i livet. Där utmanas vi till att följa Jesus och söka Hans rike först.
Vi vill att både gudstjänst och vardag ska ge tillfälle till att möta Gud. Genom lovsång, bön och undervisning eller genom en medmänsklighet utsträckt hand till någon i nöd.


GEMENSKAP

Församlingen är en familj. För alla åldrar, nationaliteter och bakgrunder. En del är nya på trons resa. Andra är andliga fäder&mödrar. Men alla har vi samma behov: gemenskap med Jesus Kristus och med varandra.
Vi vill vara en generös och välkomnande gemenskap som bygger på äkthet och närhet. I hemmen och i gudstjänsten. En omvårdande miljö där centrum alltid är Jesus Kristus. En kropp där vi sitter ihop och är beroende av varandra. Om någon lider eller gläder sig så känns det i hela kroppen.


GLÄDJE

Mötet med Jesus och kristna människor ska ge glädje och passion till Gud och Hans skapelse. Kort sagt: Älska Gud, älska människor, älska livet!
Vi tror att glädjen blir som störst när du finner Jesus, meningen med ditt liv och din plats i Guds stora plan. Vi vill hjälpa dig att växa till som Jesus lärjunge och få dela glädjen som kommer ur det tillsammans med församlingen.