Vision

Vi vill bygga en utrustande församling fylld av Gudsmöten, Gemenskap och Glädje.

Vi vill bidra till en förvandlad stad när vi förbättrar människors livssituation.

Vi vill arbeta för mission i Bohuslän och dit Gud leder oss.