Planningcenter


Planning center används för planering av Pingstkyrkans verksamhet.

  • Services - Här planerar vi våra aktiviteter, samlingar och event för att se vem som ska göra vad och när.
  • Groups - visar vilka som är med i våra råd, team och grupper. Här finns även gruppens gemensamma dokument och kommande händelser.
  • Resources - används vid bokning av lokaler.
  • People - innehåller kontaktuppgifter.

Deltagare i grupper (groups) loggar in till sitt råds, teams eller grupps plats med mailadress.

För övriga planeringsverktyg behövs särskild behörighet. Kontakta din ledare.

Services

Services

Klicka här...

Groups

Groups

Klicka här...

Resources

Resources

Klicka här...

People

People

Klicka här...