Uppdrag / Vision

Vi arbetar för att stödja både internationella och lokala projekt.

Uppdrag

Vi förbättrar människors livssituation.


Vision

Genom ett socialt engagemang bidra till att ge människor hopp, stöd och uppmuntran.


Affärs- och verksamhetsidé

Vi förädlar skänkta saker och säljer dessa till rätt pris, för att använda överskottet till att bedriva och bidra till hjälpinsatser internationellt och lokalt. Verksamheten skall dessutom utgöra en mötesplats för människor i behov och önskan av arbetsgemenskap; som anställd, praktikant och volontär.


Värderingar

Engagemang - Medmänsklighet - Arbetsgemenskap

Engagemang: Vi är övertygade om att goda idéer och förslag kan förverkligas genom människors engagemang. Second hand vill vara en plats där människors engagemang tas om hand, inspireras och uppskattas. Vi vill också vara en röst i Uddevalla för ett ökat socialt engagemang på lokal och internationell nivå.

Medmänsklighet: Att visa våra medmänniskor kärlek och omsorg är det mest betydelsefulla vi kan göra. Vår värld efterfrågar och har behov av medkänsla och solidaritet. Vi är tacksamma för möjligheten att kunna tillgodose en del av dessa behov, genom att bidra ekonomiskt till aktörer som arbetar för att förbättra livssituationen för människor. Second hand vill vara en plats där människor möts av förståelse, vänlighet och medmänsklighet. 

Arbetsgemenskap: För många människor är det viktigt att vara en del av en gemenskap och känna tillhörighet. Att tillsammans arbeta mot ett gemensamt mål är ett utomordenligt sätt för att uppleva solidaritet och meningsfullhet. Second hand vill utgöra en plattform för människor som vill ge av sin tid och kunskap för sina medmänniskor. Vår ambition är att man skall få tillbaka mycket glädje, vänner och gemenskap om man önskar det.
FÖLJ SECOND HAND