Allträff

Varje torsdag kl 10.30 samlas vi i kyrkans café till bön, bibelstudium och gemenskap. Alla är välkomna, men samlingen riktar sig främst till dig som är dagledig eller senior.