Pingstkyrkan i Uddevalla vill vara en kyrka för dig som längtar efter gudsmöten, gemenskap och glädje.
Genom att vara en välkomnande, generös församling med socialt engagemang vill vi som kyrka
bidra till att få se förvandlade liv och en förvandlad stad. I Uddevalla, Bohuslän och utöver hela vår jord.
 
Vi hoppas att våra gudstjänster, våra samlingar och vår verksamhet ska få medföra en positiv utveckling i ditt liv.
Pingstkyrkan finns till för dig, för att stärka din situation i din vardag.

Varmt välkommen att besöka oss i Pingstkyrkan!


      

GUDSTJÄNST VARJE SÖNDAG KL 11

Lovsång, Predikan, Söndagsklubb för barn, Café efter gudstjänst

DU ÄR VÄLKOMMEN!


Gudstjänst  Söndagsklubb Lyssna på inspelningar

Grafisk profil


Pingstkyrkans grafska profil är grunden till all visuell kommunikation och en viktig del av ansiktet utåt.

På samma sätt som vi utmärker oss i vårt arbete och i vår kompetens ska också Pingstkyrkans kommunikation vara sammanhållen, konsekvent och tydlig. Allt
vi säger och gör påverkar hur omgivningen ser på oss. Vår grafska profil hjälper oss att kommunicera en tydlig bild av Pingstkyrkan. Alla som arbetar, ideella som anställda, ansvarar för att följa den grafiska profilen.

Genom att följa den grafiska profilen och vara konsekventa när vi kommunicerar ökar vi kännedom och identifikation om oss, och våra budskap får bättre genomslagskraft.

>> Här kan du ladda ner Grafiska manual för Pingstkyrkan Uddevalla (pdf)

TEMA I MARS

TEMA I MARS

Klicka här...

Secondhand

Secondhand

Klicka här
PORTALEN
är platsen för dig

Du som ser Pingstkyrkan Uddevalla som din församling
Du som fungerar som eller vill bli volontär
Du som önskar ta ett nästa steg i din tro
Du som vill veta mer om Pingstkyrkan Uddevalla

Klicka här...BLOGGEN  |  MÖTESPLATSER  |  NÄSTA STEG  |  RÅD&TEAM
PÅ GÅNG  |  RESURSER  |  OM OSS  |  KONTAKT